Uwaga Ostrze┐enie: Istnieje mo┐liwoŠ zapisu pliku konfiguracyjnego w lokalizacji: /home/multicolor/domains/galerianeubauer.pl/public_html/sklep/includes/configure.php. Istnieje ryzyko zagro┐enia pracy systemu - zmie˝ uprawnienia dla tego pliku.
 
   » Strona G│ˇwna » Reklamacje i zwroty Galerianeubauer | Zaloguj | Rejestracja
Kategorie
DESIGN->
FOLK->
Informacje
Jak kupowa├Ž
Polityka prywatno┬Âci
Regulamin
Reklamacje i zwroty
Formy p┬│atno┬Âci
Promocje
Reklamacje i zwroty
Untitled document

1. Zwrot
Z towaru kupionego w naszym sklepie mo┬┐ecie Pa├▒stwo zrezygnowa├Ž bez podania przyczyny w ci┬▒gu 14 dni od daty odebrania przesy┬│ki.

Jednak tylko wtedy, gdy produkt nie by┬│ u┬┐ywany. Natomiast w przypadku p┬│yt CD i DVD nie zosta┬▒ pozbawiony fabrycznego opakowania, nie by┬│ kopiowany ani nie zostan┬▒ w ┬┐aden inny sposób zniszczony lub wykorzystany. Prosimy zatem o odes┬│anie towaru, z którego Pa├▒stwo rezygnujecie, razem z otrzyman┬▒ wraz z nim faktur┬▒ / paragonem (fiskalnym) z zaznaczon┬▒ cz├¬┬Âci┬▒ "zwrot". Gwarantujemy zwrot warto┬Âci produktu, nie zwracamy natomiast kosztów odes┬│ania do nas towaru.

Jednocze┬Ânie informujemy, ┬┐e nie przyjmujemy ┬┐adnych przesy┬│ek odsy┬│anych do nas za pobraniem.

Przesy┬│ki prosimy odes┬│a├Ž pod adres:
PRACOWNIA PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNA
MULTI COLOR
ul. Wêglowa 1, 83-300 Kartuzy
z dopiskiem (zwrot)


W przypadku w┬▒tpliwo┬Âci prosimy o bezpo┬Âredni kontakt e-mail: multicolor@home.pl
lub telefonicznie
tel. +48 58 6814316
fax +48 58 6814316


2. Reklamacja
Ka┬┐dy towar kupiony w naszym sklepie mo┬┐e zosta├Ž wymieniony, je┬┐eli
I. ma wady fabryczne:
W takim przypadku prosimy nie odsy┬│a├Ž towaru bez uprzedniego kontaktu ze sklepem Galeria Neubauer.

Odbiór towaru zlecamy na koszt w┬│asny firm┬▒ kuriersk┬▒. Prosimy pami├¬ta├Ž o do┬│┬▒czeniu faktury / paragonu (fiskalnego) z zaznaczon┬▒ cz├¬┬Âci┬▒ "reklamacja" i opisem przyczyn reklamacji. Produkt zostanie wymieniony na pe┬│nowarto┬Âciowy, a je┬┐eli b├¬dzie to ju┬┐ niemo┬┐liwe (np. z powodu wyczerpania nak┬│adu), zaoferujemy do wyboru inne, dost├¬pne produkty lub zwrócimy Pa├▒stwu pieni┬▒dze.

Jednocze┬Ânie informujemy, ┬┐e nie przyjmujemy ┬┐adnych przesy┬│ek odsy┬│anych do nas za pobraniem.

II. zosta┬│ uszkodzony mechanicznie w trakcie przesy┬│ki:
Korzystaj┬▒c z po┬Ârednictwa firmy kurierskiej, która jest po┬Ârednikiem mi├¬dzy sklepem Galeria Neubauer a Klientem, nale┬┐y przestrzega├Ž zasad, które obu stronom gwarantuj┬▒ mo┬┐liwo┬Â├Ž reklamacji w przypadku stwierdzonych braków lub uszkodze├▒ towaru w otrzymanej przesy┬│ce.

a. Odbiorca wymieniony na "li┬Âcie przewozowym" sprawdza ilo┬Â├Ž paczek oraz w obecno┬Âci kuriera sprawdza zgodno┬Â├Ž zawarto┬Âci przesy┬│ki z za┬│┬▒czon┬▒ kopi┬▒ zamówienia / faktur┬▒.
b. Je┬┐eli przesy┬│ka nie ma widocznych oznak uszkodzenia (np. rozerwany karton), zawarto┬Â├Ž przesy┬│ki jest zgodna z za┬│┬▒czon┬▒ kopi┬▒ zamówienia / faktur?┬▒ nale┬┐y potwierdzi├Ž "list przewozowy".
c. Je┬┐eli przesy;ka nie jest uszkodzona i odbiorca nie stwierdza ró┬┐nic ilo┬Âciowych, kurier zostawia kopi├¬ listu przewozowego i kopi├¬ zamówienia.
d. Je┬┐eli Klient stwierdzi uszkodzenia lub braki towaru, powinien wraz z kurierem, (na dostarczonym przez niego druku) sporz┬▒dzi├Ž protokó┬│ reklamacyjny lub odmówi├Ž przyj├¬cia przesy┬│ki. Dokument ten jest dla Klienta gwarancj┬▒ ponownej przesy┬│ki uszkodzonego towaru przez nasz sklep lub zwrotu nale┬┐no┬Âci za potwierdzone protoko┬│em ró┬┐nice.
e. Ponowne wys┬│anie towaru przez sklep Galeria Neubauer lub zwrot ewentualnej nadp┬│aty b├¬d┬▒ rozliczone po otrzymaniu protoko┬│u reklamacji od firmy kurierskiej. Wszelkie reklamacje dotycz┬▒ce zawarto┬Âci przesy┬│ek bez wype┬│nienia przez Klienta protoko┬│u reklamacji nie b├¬d┬▒ uwzgl├¬dniane.

Kontynuuj
Wyszukiwanie
 

Wpisz s│owo aby wyszukaŠ produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane

Koszyk
...jest pusty
Kontakt

Dzia│ obs│ugi klienta:

Pracownia Plast.-Fot.
Multi Color


ul. Wŕglowa 1
83-300 Kartuzy
Dorota Litwic
Tel./Fax 58 681 43 16
pn-pt: 8.00-16.00

email: multicolor@home.pl

Sklep Kartuzy Folk

Dorota Kobiella
Tel. 58 694 62 09
pn-pt: 10.00-17.00
sob: 09.00-14.00

Sklep Kartuzy Design

Bogumi│a Lademann
Tel. 58 736 88 99
pn-pt: 10.00-17.00
sob: 09.00-14.00