Uwaga Ostrze┐enie: Istnieje mo┐liwoŠ zapisu pliku konfiguracyjnego w lokalizacji: /home/multicolor/domains/galerianeubauer.pl/public_html/sklep/includes/configure.php. Istnieje ryzyko zagro┐enia pracy systemu - zmie˝ uprawnienia dla tego pliku.
 
   » Strona G│ˇwna » Polityka prywatno┬Âci Galerianeubauer | Zaloguj | Rejestracja
Kategorie
DESIGN->
FOLK->
Informacje
Jak kupowa├Ž
Polityka prywatno┬Âci
Regulamin
Reklamacje i zwroty
Formy p┬│atno┬Âci
Promocje
Polityka prywatno┬Âci
Untitled document

W czasie korzystania z www.galerianeubauer.pl mo┬┐esz by├Ž poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
Zawsze jest to zwi±zane albo z wyra¿on± przez Ciebie chêci± zapisania siê do Newslettera albo z utworzeniem konta sklepowego (zalogowaniem siê do niego).

Konto sklepowe
Aby z┬│o┬┐y├Ž zamówienie w www.galerianeubauer.pl musisz za┬│o┬┐y├Ž sobie tzw. "konto sklepowe". Jest to konto, do którego przypisywane b├¬d┬▒ wszystkie Twoje zamówienia. Dzi├¬ki temu ┬┐adne z Twoich zamówie├▒ si├¬ nie zgubi, my b├¬dziemy mogli bezpiecznie wys┬│a├Ž przesy┬│k├¬ do Ciebie, a Ty mo┬┐esz by├Ž pewny, ┬┐e podane informacje s┬▒ bezpieczne:
wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostaj± bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostêpu nikt nieupowa¿niony, jest ona dobrze zabezpieczona.
Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy te┬┐ nie wykorzystujemy ich do innych celów ni┬┐ te bezpo┬Ârednio zwi┬▒zane ze sklepem, czyli realizacji zamówie├▒ lub wysy┬│ania newslettera.
w momencie zak┬│adania konta sklepowego b├¬dziemy prosi├Ž Ci├¬ o podanie
a) imienia i nazwiska oraz pe┬│nego adresu - wykorzystywanego pó┬╝niej tylko do wysy┬│ania zamówionych przez Ciebie paczek
b) Twojego adresu e-mail - jest to niezb├¬dne do realizacji zamówie├▒ w naszym sklepie. Na ten adres wysy┬│amy wszystkie informacje zwi┬▒zane z Twoim zamówieniem, w tym pro┬╝b├¬ o jego potwierdzenie.
c) numeru telefonu, ewentualnie nr. GG - pozwala nam to jak najszybciej si├¬ z Tob┬▒ skontaktowa├Ž w razie problemów z realizacj┬▒ zamówienia
d) loginu - jest to s┬│owo, które sam wybierasz. Jest ono niezb├¬dne, jest (razem z has┬│em) podstaw┬▒ za┬│o┬┐enia konta sklepowego. Login i has┬│o pozwalaj┬▒ Ci dosta├Ž si├¬ do swojego utworzonego wcze┬Âniej konta i bez przeszkód sk┬│ada├Ž zamówienia. W momencie tworzenia konta, sam podajesz login, który b├¬dziesz pó┬╝niej wpisywa├Ž.
e) has┬│a - ci┬▒g znaków, które sam wybierasz. Razem z wymy┬Âlonym przez Ciebie loginem daj┬▒ Ci dost├¬p do Twojego konta sklepowego. W momencie tworzenia konta, sam podajesz has┬│o, który b├¬dziesz pó┬╝niej wpisywa├Ž.

Wszystkie podane przez siebie informacje mo┬┐esz w ka┬┐dej chwili zmieni├Ž lub usun┬▒├Ž poprzez zalogowanie si├¬ na swoje konto sklepowe lub poproszenie o wprowadzenie zmian obs┬│ug├¬ sklepu.

Dokonywanie zakupów w sklepie  www.galerianeubauer.pl
Dokonanie jakiegokolwiek zakupu wymaga podania w odpowiednim formularzu pe┬│nych danych adresowych. Wszystkie pola s┬▒ obowi┬▒zkowe. Podane dane zostan┬▒ wykorzystane TYLKO do dostarczenia zamówionej przesy┬│ki.
Niezapowiedziane Wiadomo┬Âci
┬»aden z u┬┐ytkowników www.galerianeubauer.pl, który nie za┬┐yczy┬│ sobie otrzymywania newlettera, nigdy nie otrzyma niezapowiedzianej wiadomo┬Âci. Osoba, która nie chce otrzymywa├Ž newslettara, b├¬dzie otrzymywa┬│a tylko e-maile, które s┬▒ ┬Âci┬Âle powi┬▒zane z jej zamówieniami.
Osoby, które zapisa┬│y si├¬ do newslettera, b├¬d┬▒ otrzymywa┬│y TYLKO newsletter sklepu oraz informacje, które uznamy za interesuj┬▒ce, gdy┬┐ b├¬d┬▒ zwi┬▒zane z dzia┬│alno┬Âci┬▒ sklepu. Uzyskane w ten sposób e-maile nigdy nie b├¬d┬▒ wykorzystane do rozsy┬│ania reklam lub informacji osób / firm trzecich.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysy┬│ania komentarzy do produktów, innych materia┬│ów zwi┬▒zanych z www.galerianeubauer.pl s┬▒ dost├¬pne dla wszystkich odwiedzaj┬▒cych strony zawieraj┬▒ce te dane.

W momencie wpisywania komentarza podawany e-mail zostaje zmodyfikowany tak, aby przeszukuj┬▒ce je roboty nie mog┬│y go zidentyfikowa├Ž i pobra├Ž (@ zast├¬powane jest przez (at) ). Jednak┬┐e nie mamy mo┬┐liwo┬Âci dalszego zabezpieczenia Klientów przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystaj┬▒ do przes┬│ania nieokre┬Âlonych informacji. Dlatego dane te nie podlegaj┬▒ ochronie.

Kontynuuj
Wyszukiwanie
 

Wpisz s│owo aby wyszukaŠ produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane

Koszyk
...jest pusty
Kontakt

Dzia│ obs│ugi klienta:

Pracownia Plast.-Fot.
Multi Color


ul. Wŕglowa 1
83-300 Kartuzy
Dorota Litwic
Tel./Fax 58 681 43 16
pn-pt: 8.00-16.00

email: multicolor@home.pl

Sklep Kartuzy Folk

Dorota Kobiella
Tel. 58 694 62 09
pn-pt: 10.00-17.00
sob: 09.00-14.00

Sklep Kartuzy Design

Bogumi│a Lademann
Tel. 58 736 88 99
pn-pt: 10.00-17.00
sob: 09.00-14.00